Sunday, February 13, 2011

Peranan Media dalam Menyebarkan Informasi Islam...

Melalui media massa berbagai keperluan semasa umat Islam dapat dicurahkan oleh umat Islam itu sendiri mengikut citarasa kontemporari yang sesuai dengan ajaran Islam dan sudah tentu menjadi alternatif kepada umat Islam. Misalnya dalam menyajikan maklumat yang berkaitan dengan kebudayaan, ilmu pengetahuan , politik, sosial dan kemasyarakatan, hiburan dan sebagainya.

Media massa boleh menjadi medium penghibur bagi merehatkan fikiran, contohnya melalui muzik atau lakonan tertentu. Seni muzik atau seni lakonan boleh memberi kesan positif kepada perkembangan Islam sekiranya skrip, lirik, mesej serta cara menggayakan rentak muzik dan lakonan mengikut dasar kehidupan Islam dengan segala fleksibilitinya. Prof. Mahmud Shaltut (1960) menjelaskan hiburan merupakan keperluan semulajadi manusia dan hukumnya harus dengan syarat hiburan itu tidak melalaikan.

Peranan Media


Dalam konteks komunikasi Islam yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas tentang media telah menetapkan bahawa peranan media Islam lebih luas tentang media, telah menetapkan bahawa peranan media Islam mestilah selari dengan peranan agama Islam itu sendiri. Namun demikian, dalam menghadapi realiti semasa umat islam dan cabarannya, peranan media informasi Islam ditumpukkan kepada lima aspek terpenting iaitu:


  1. Menyebarkan peranan Islam dan menjelaskan kebenaran kepada orang ramai.
  2. Mepertahankan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan ummah.
  3. Menggunakan pendekatan dan kaedah yang bijaksana dalam menjayakan proses komunikasi yang berkesan.
  4. Melancarkan perang saraf terhadap musuh sebagai salah satu cara dakwah menangkis serangan media Barat serta melemahkan hujah dan posisi mereka di samping mengukuhkan sasaran dan perspektif islam.
  5. Menghadapi perang media propaganda asing serta melindungi ummah dari usaha yang menyesatkan.

No comments:

Post a Comment