Sunday, March 6, 2011

Kesan Penyalahgunaan media terhadap Masyarakat...

Terdapat pelbagai kesan yang negatif apabila ada beberapa pihak yang menyalahgunakan media ini..

  1. Media elektronik
- Televisyen merupakan media elektronik yang merupakan penggunaan yang medium dan amat terkenal, semua orang akan menonton televisyen bukan sahaja di malaysia malah seluruh dunia mempunyai televisyen. Apa yang ingin disampaikan disini pengisi di televisyen hendaklah mengikut apa yang telah di hadkan. sebagai contoh setiap cerita yang ingin ditayangkan perlu membuat tapisan agar adengan-adengan tidak patut ada, ada ketika siaran berlangsung. Hal ini dapat membuatkan masyarakat lebih bebas dan akan mudah terpengaruh dengan sifat negatif itu.

- Internet pula adalah penggunaan teknologi yang amat terkenal kerana segalanya dihujung jari anda, internet adalah penyampai maklumat yang paling pantas seperti cerita-cerita sensasi malah apa saja yang berlaku dalam dunia ini hanya dengan 'search' di internet. Begitu mudah dan cepat tetapi yang menyedihkan ade pihak yang menyalahgunakan keprluan ini dengan nafsu dan hasad dengki.

- Radio adalah penyampaian antara media dan orang awam, segala cerita yang berlaku akan di disampaikan oleh penyampai radio pada hari itu, tetapi apa yang ingin ditekankan penggunaa ini harus mengikut syarat yang di tetapkan. segala maklumat perlu disampaikan mengikut kefahaman semua peringkat usia. Sikap yang ditonjolkan sebagai penyampai yang bermaklumat amat dititik beratkan.

Sebagai seorang yang cekap dan mahir dalam penggunaan media ini, kita patut sedar bahawa media merupakan dakwah yang amat penting dalam menyampaikan maklumat kepada manusia. Apabila didapati maklumat yang disampikan itu tidak benar maka masyarakat pun menerima maklumat itu sebagai tidak benar. Segala kebenaran yang di sampaikan media amat perlu ditekankan kerana masyarakat hari ini amat bergantung Kepada media untuk apa yang berlaku pada dunia setiap hari.

No comments:

Post a Comment